Årsmøte 16. mars 2024

16. jan 2024

Årsmøte ble gjennomført lørdag 16. mars med bra oppmøte. Vi takker for gode diskusjoner og innspill på regelendringer årets hund. En interessant og fruktbar diskusjon rundt ønsket om et eventuelt fremtidig kløvchampionat på småhund.

Yrja til Ove Horten ble årets støver og klubbmester i 2023. Hun ble også ny NJCH i 2023. Ove har 3 napp i plaketten årets støver og fikk nå med seg denne hjem. Gratulerer så mye Ove!

årsmøteinnkalling 2024

ÅRSBERETNING ØSTERDALEN HAREHUNDKLUBB 2023

REGLER ÅRETS STØVER OG SMÅHUND ØSTERDALEN HAREHUNDKLUBB