Styret i Østerdalen harehundklubb 2020

Leder:
Aina Bredesen
2540 Tolga, Tlf 944 39 668
Epost: aina_lundberg@hotmail.com

Nestleder:
Arne Knut Nytrøen
2500 Tynset
Tlf 902 06 395
Epost: arnenytroen@hotmail.com

Sekretær:
Terje Sandberg.
Bjørbekk, Hodalen.,2540 Tolga.
Tlf 913 00 952
Epost: bjorbekk@hotmail.com

Kasserer:
Arne Krisitian Horten
Røesgrenda 103, 2510 Tylldalen
Tlf 971 84 766
Epost: arnekri@gmail.com

Styremedlem:

Jan Rønning
Lyngstad, 2500 Tynset
Tlf 950 87 197
Epost: jan.ronning69@gmail.com

Copyright © 2014 Østerdalen Harehundklubb