Tolkinger av nye jaktprøveregler

Tolkinger av nye jaktprøveregler

Spesifisering fra NHKF om bedømmelse av momentet jaktlyst under jaktprøver.

Se vedlegg tolkninger_av_nye_jaktproveregler