Tolkinger av nye jaktprøveregler

Tolkinger av nye jaktprøveregler Spesifisering fra NHKF om bedømmelse av momentet jaktlyst under jaktprøver. Se vedlegg tolkninger_av_nye_jaktproveregler

Publisert
Kategorisert som Hva skjer