Dreiebok DM II

Dreiebok  DMII Lørdag 10 og søndag 11 November 2018
Dreiebok vil bli oppdatert fortløpende hele Lørdag og frem til kl. 12.00 på Søndag.
Lørdag blir det meldt om fot, los, premie los og fulltid, på søndag vil det ikke bli opplyst om fulltid.
På grunn av noe dårlig telefondekning i enkelte prøveterreng kan dreieboka bli noe mangelfull.

 

Katalog 26: Ekmyrens Togo SE23835/2013

Dag 1     Fot 08.30   Los 10.05   Hare sett  Premielos 11.40

Dag 2     Los 08.10  

___________________________________________________________________________

Katalog 02:Max NO49964/09

Dag 1   fot 08.17  Los 08.25    Hare sett  Premielos  Fulltid

Dag 2    Koblet 08.32  Nytt slipp 08.40  Fot 09.02  koblet 11.26  Nytt slipp 11.36 

___________________________________________________________________________

Katalog 03:Brynsåsen Zita NO44736/10

Dag 1    Los 09.40    Koblet, nytt slipp, Los 11.30  Fulltid

Dag 2   Los  09.02  Premielos      ___________________________________________________________________________

Katalog 27: Kesla NO45358/10

Dag 1    Fot 09.03  Los 09.06  Premielos   Fulltid

Dag 2   Fot 08.08  Los 08.12   Tap  Nytt slipp 10.10  

___________________________________________________________________________

Katalog 05: Høgbroens Røti SE39451/2014

Dag 1    Fot 08.15    Los  09.04   Premielos  Fulltid

Dag 2      Fot 08.45  Los 09.13    Premielos

___________________________________________________________________________

Katalog 06:Guffen NO46914/11

Dag 1   Los 08.14     Premielos   Fulltid   Nytt slipp 11.15

Dag 2  Los 08.05  hare sett  Premielos  Koblet  Nytt Slipp 10.40      

___________________________________________________________________________

Katalog 07: Koloåsen Strax NO45084/16

Dag 1   08.15 Fot  Los 10.05    12.00 dødtap   Nytt slipp 12.30   Fot 12.50  Los 13.00

Dag 2          

___________________________________________________________________________

Katalog 08: Zita NO49639/13

Dag 1   Prøven avsluttet 10.30       

Dag 2          

____________________________________________________________________________

Katalog 09: Jalmådalens Trixi SE37716/2011

Dag 1          

Dag 2     Fot 08.27   Los 09.30  Hare sett   Premielos

_____________________________________________________________________________

Katalog 10: Brynsåsen Majja NO52109/15

Dag 1   Fot 08.45    Los 12.30 Hare sett   

Dag 2     Fot 08.55  Los 09.09   Premielos  

____________________________________________________________________________

Katalog 11: Norderhaugs Sakko NO45580/12

Dag 1   Fot 08.35    koblet, ny fot 11.50  Los 13.04   

Dag 2  Los 08.01   Hare sett 5 ganger  Premielos   Koblet 10.55  Nytt slip 11.23  Fot 11.27  Los 11.39

___________________________________________________________________________

Katalog 12: RR Solstimmans Finn-Pirkko SE22312/2014

Dag 1    Fot 08.10  Los 08.20   Premielos    Fulltid  Nytt slipp, Los  12.29

Dag 2     Fot 08.35   Los 09.15    Hare sett   Premielos

___________________________________________________________________________

Katalog 13: RR Yra NO49039/12

Dag 1   Fot 08.10         

Dag 2            

___________________________________________________________________________

Katalog 14: Høgbrons Tuula SE31242/2013

Dag 1    Fot 08.55  Los 09.00  Hare sett Dødtap, Nytt slipp  Los 13.20      

Dag 2     Fot 08.09  Los 08.29   Hare sett   Nytt slipp 10.00  Los 10.14  Hare sett

___________________________________________________________________________

Katalog 15: FB Kalle NO17402/08

Dag 1   Fot 08.06  Los 08.13  Hare sett   Koblet, nytt slipp 10.26    Los 11.29  Premielos  Fulltid

Dag 2  Fot 08.10  Los 08.24  Premielos      

__________________________________________________________________________

Katalog 16: Stensåsens Lysti NO39230/14

Dag 1    Los 08.35    Ny Fot 09.58    Los 11.50  Fulltid

Dag 2     Fot 08.24  Los 08.37    Premielos  hare sett 10.18

__________________________________________________________________________

Katalog 17: Harehøgdas Naani NO40624/16

Dag 1  Fot 08.10    09.20 Los  Premielos   Fulltid  

Dag 2     Fot 09.45        

_________________________________________________________________________

Katalog 18: RR Jomåsknutens Uno NO34922/12

Dag 1   Fot 08.15  Los 08.30  Premielos     fulltid  Nytt slipp 11.30  Fot

Dag 2   Fot 08.05  Los 08.10  Hare sett  Premielos        

_________________________________________________________________________

Katalog 19: Topi NO43654/14

Dag 1  Fot 08.40  Los 08.46    Fulltid   Nytt slipp 11.15  fot 11.17  Los 11.20   Premielos   

Dag 2   Fot 08.20  Los 08.27  Hare sett    Nytt slipp  Fot 11.34  Los 11.37      

__________________________________________________________________________

Katalog 20: Kira av Kvernenget NO42823/13

Dag 1    Los 08.07    Premielos      

Dag 2              

__________________________________________________________________________

Katalog 21: Mølledammens Lea NO49656/12

Dag 1  Fot 08.45  Los 09.30   Hare sett    Premielos     

Dag 2    Fot 09.05   Los 09.25   Premielos       

__________________________________________________________________________

Katalog 22: Trittbergets Klinge SE50840/2015

Dag 1  Fot 08.05   Los 08.18 Hare sett  Koblet, Nytt slipp,  Fot 11.10  koblet, nytt slipp, fot 12.57,  los 13.36           

Dag 2   Fot 08.27  Los 08.34   Premielos          

___________________________________________________________________________

Katalog 23: Hagheimens Frøya NO41467/16

Dag 1   Fot  Los  Fulltid           

Dag 2    Fot 08.15   Los 09.00       

___________________________________________________________________________

Katalog 24: Ruskametsan Loken Hessu FI41447/16

Dag 1  Fot 08.45   Los 12.18  Fulltid 14.30          

Dag 2     Fot  10.00         

__________________________________________________________________________

Katalog 25: RR Slåttmyras Lissu NO45049/15

Dag 1   Fot 08.12  Los 08.46   Nytt slipp  09.56  Fot 10.15          

Dag 2