Styret i Østerdalen harehundklubb 2016

Leder:
Ove Horten
2510 Tylldalen, Tlf 996 47 711
Epost: ohort@fjellnett.no

 

Nestleder:
Arne Knut Nytrøen
2500 Tynset 
Tlf 902 06 395
Epost: arnenytroen@hotmail.com

 

Sekretær:
Terje Sandberg.
Bjørbekk, Hodalen.,2540 Tolga.
Tlf 913 00952
Epost: bjorbekk@hotmail.com

 

Kasserer:
Sveinung Storås
Bangmoen, 2500 Tynset.
Tlf 924 60283
Epost: svstora@online.no

 

Styremedlem:

Jan Rønning
Lyngstad, 2500 Tynset
Tlf 950 87197
Epost: jan.ronning69@gmail.com

Copyright © 2014 Østerdalen Harehundklubb